1ca.kar

1. n cékér;

2. n batis lan kuku ané dawa (idk siap, bébék, msl);

3. n kuku ané dawa tur mangan (idk macan, méong, msl);

Kata Turunan:

men.ca.kar

1. v nregés;

2. v natuin aji cékér;

3. v ngéhkéh (idk siap);

ca.kar-men.ca.kar

cogréh; saling tregés

pen.ca.kar la.ngit

n ané tegeh ngalik (idk gedong)

Gabungan Kata:

ca.kar ayam

cékér siap;

2ca.kar

n barang anggoan