ri.sak

v goda;

Kata Turunan:

me.ri.sak

v menggoda