na.zar

n sangi;

Kata Turunan:

ber.na.zar

v masangi: jika naik kelas dia ~ pergi keliling Bali yén menék kelas ia masangi lakar keliling Bali