na.ma

1. n adan (tongos, barang, buron, msl): -- anjing itu Dogi adan cicingé ento Dogi;

2. n pungkusan