na.ik

1. v menék (ka tongos ané tegehan;

2. v mongkod: -- pohon jambu mongkod punyan nyambu;

3. v macelep ka umahé (uli undag- undagan); macelep ka montore (angkutan, tumpangan, msl): “silakan -- !”, sopir mempersilakan penumpangnya énggalin menék!, sopiré ngorain panumpangé;

4. v numpang (kapal, pesawat, msl;

5. v menékang (maal, tegeh, liu, msl)