ngla.is.ang

1. v bertambah laris: daganganné ~ dogén dagangannya bertambah laris saja

2. v menyebabkan laris: turisé ané ~ kamen songkété para turis yg menyebabkan larisnya kain songkét