2én.dah, mén.dah.an

num pelbagai; bermacam-macam;

Kata Turunan:

ma.én.dah-én.dah.an

(mén.dah-én. dah.an) num bermacam- macam; ngén.dah a bermacam-macam: ~ munyin kedisé suara burung itu bermacam-macam