gon.dosa

v dibungkusnya dg kain yg sedang dipakai;