gi.gi

n gigi: --né putih kadi danta, ki giginya putih seperti gading;

Kata Turunan:

ma.gi.gi

v bergigi;

pa.ngi.gi

n mata bajak

Gabungan Kata:

gi.gi mapanjak

gigi (lebih) yg tumbuh disamping gigi yg semestinya;

gi.gi ki.lap

kapak batu;