sa.put.anga

1. v diselimutkannya

2. v dipergunakannya sbg saput