ke.lap.in

v lambaikan tangan kpd sso untuk memberi isyarat;