ke.dik.ang

v sedikitkan; kurangi: ~ ulamné sedikitkan dagingnya;