3ke.cek, ke.cek.an

v ketahuan: malingné suba ~ pencurinya sudah ketahuan;