2abang, abang.in

v pasangi saluran (yg melintang di atas);

Kata Turunan:

abang.an

1. n talang

2. n alur bibir atas

abang.ina

v dipasanginya saluran (yg melintang di atas);

ka.a.bang.in (ka.bang.in)

v dipasangi saluran (yg melintang di atas) (oleh);

ka.a.bang.ina (ka.bang.ina)

v dipasanginya saluran (yg melintang di atas) (oleh);

ma.a.bang.an (ma.bang.an)

v bersaluran air (yg melintang di atas);

nga.bang.in

v memasangi saluran (yg melintang di atas);