ma.am.buh (mam.buh)

v berlangir; berkeramas: sebilang wai ia ~ setiap hari dia berlangir/berkeramas;