nyang.kreb

v menguasai: ia ~ sekayan reramané makejang ia menguasai semua harta kekayaan orang tuanya