ma.pe.tuk

v berlomba; beradu; bertanding: truna truniné ~ malaib muda mudi bertanding berlari;