1pi.it

1. a kerdil: anak cerik ento mula -- anak kecil itu memang kerdil

2. a padat (kayu dsb)