pi.it.ang

v kurung agar tidak diganggu: ~ tekén kukur masebun, ki sama sekali tidak boleh diganggu