1lu.buk

a biasa datang: ia suba -- kema ia sudah biasa datang ke sana; 2 biasa bergaul; 3 biasa dilalui;