Lub.da.ka

n tokoh cerita sbg pemburu yg mendapat surga krn melaksanakan Siwa Ratri (dl cerita Lubdaka)