lu.at

1. a teguh, kuat: jalma -- yadin pantig-pantigannga enu masih nglawan orang kuat, walaupun dibanting-banting, tetap melawan

2. a tahan hidup: yadin suba tua gudgud enu masih -- idupné walaupun sudah tua renta, masih juga tahan hidupnya