ka.pli.geh.ang

v dibelitkan: talin sampiné ~ di pagehanné tali sapi itu dibelitkan di pagar;