ngi.was.ang

v melihat (dg): ~ mata melihat dg mata;