pli.sah.anga

v didudukannya tanpa alas: adiné ~ di natahé adiknya didudukkan di tanah tanpa alas di halaman rumah;