1si.rig, ma.si.rig

v mundur;

Kata Turunan:

ka.si.rig.ang

v dimundurkan;

nyi.rig.ang

v memundurkan;

nyi.rig.in

v melanda sst waktu berjalan mundur;

sa.rag.si.rig

v maju mundur;

si.rig.ang

v mundurkan;

si.rig.anga

v dimundurkannya