2si.ram

v siram;

Kata Turunan:

ka.si.ram

v disiram (oleh);

nyi.ram

v menyiram;

nyi.ram.in

v menyirami;

si.rama

v disiramnya;

si.ram.in

v sirami;

si.ram.ina

v disiraminya