ma.po.lah

v bertingkah laku: dueg pesan ia~ pintar sekali ia bertingkah laku;