ma.a.ba-a.ba.an (ma.ban-a.ban)

1. v membawa sst (oleh-oleh dsb): da ja saisai ~ mai jangan sering-sering membawa oleh-oleh ke sini

2. v membawa sst dl upacara perkawinan