le.pas kena

tidak teratur mendapat jatah (makanan): ia madaar ~ kadang-kadang dia mendapat jatah (makan), kadangkadang tidak;