se.ser

v giring;

Kata Turunan:

ka.se.ser

v digiring (oleh);

ma.se.ser

v digiring;

ma.se.ser.an

v masuk dan berkeliling: ~ ring tamané sané asri masuk dan berkeliling dl taman yg indah;

nye.ser

v menggiring: ~ gurami ka bucun tlagané menggiring ikan gurami ke sudut kolam;

se.sera

v digiringnya;

se.ser.ang

v giringkan;

se.ser.anga

v digiringkannya