2iding, iding-iding

adv sangat; sekali: semeng ~ ia suba majalan ka uma pagipagi sekali ia sudah berangkat ke sawah