2pa.da

Asi n kaki: buk -- n I Ratu duli kaki tuanku (kata penghormatan kpd raja); wangsuh -- air pembasuh kaki; wasuh -- Ida Batara air suci; ngaad --, ki menghamba