2ra.jeg

a merah kehitam-hitaman (tt bulu kuda, sapi, dsb)