1ri

p pada: -- kala pada waktu; -- sedek pada waktu