ma.se.net.an

1. v bersembunyi: sang prabu ~ ring goané raja (yang kalah) bersembunyi dl goa

2. v menginap