sem.ped

v marahi dg kata-kata yg pedas;

Kata Turunan:

ka.sem.ped

v dimarahi dg kata-kata yg pedas;

ma.sem.ped

v dimarahi dg kata-kata yg pedas;

nyem.ped.in

v memarahi dg kata-kata yg pedas;

sem.peda

v dimarahinya dg kata-kata yg pedas;

sem.ped.in

v marahi dg kata-kata yg pedas;

sem.ped.ina

v dimarahinya dg kata-kata yg pedas

nyem.ped

v memarahi dg kata-kata yg pedas;