ma.se.luk

v terogoh: raréné lekad ~ bayi itu dilahirkan dg cara memasukkan tangan ke dl rahim ibunya;