1se.léh

a nyata; jelas: suba -- ia ané nyemak sudah jelas ia yg mengambil: di pangambiaran ia paling --a dl kelompok orang ia kelihatan paling jelas