1gu.rah, gu.rah.in

v geledah;

Kata Turunan:

gu.rah.ina

v digeledahnya;

ma.ge.gu.rah

v menggeledah; merampas;

ngu.rah.in

v menggeledahi