ma.bu.di

v berhasrat; berkeinginan; berniat: sejatiné ia tusing ~ kema sebenarnya ia tidak berniat ke sana;