gu.lak

v ukur: -- adegané ento ukur tiang (rumah) itu;

Kata Turunan:

gu.lak.in

v ukur;

ka.gu.lak

v diukur;

ma.gu.lak

v diukur;

ge.gu.lak

n ukuran: ~ balé ukuran tt rumah;

ngu.lak

v mengukur