brés.bés.ina

v dicecerinya; dihamburinya; ditaburinya;