gro.dog, ngro.dog

v berbunyi spt air pancuran;

Kata Turunan:

gro.dog.an

n suara air pancuran;

gro.dog.in

v curahi; tumpahi: ~ yéh tumpahi dg air