1opak

v marahi;

Kata Turunan:

ka.o.pak (ko.pak)

v dimarahi (oleh);

ma.o.pak (mo.pak)

v kena marah;

ngo.pak

v memarahi: tusing taén ~ tidak pernah memarahi;

opaka

v dimarahinya;

opak-opak.an

n kata-kata untuk melampiaskan kemarahan