2ojah

v eja;

Kata Turunan:

ojaha

v diejanya

ngo.jah

v mengeja;