2uta.ra, angu.ta.ra

v mengucapkan; menguraikan: ~ sloka menguraikan cerita