ma.go.bag

1. v kena sembur

2. v berisi kuah yg dibuat dr darah