urub

v nyala;

Kata Turunan:

mu.rub

v menyala berkobar-kobar: api gedé ~ api menyala berkobar-kobar