ngu.rab

v mencampur: ~ jukut mencampur sayur dg kelapa parut;